Phong Banker

Phong Banker

Mình là Phong Banker, mình đã từng làm việc tại các đơn vị tài chính và ngân hàng hơn 3 năm. Mình cảm thấy rằng nhiều người vẫn chưa am hiểu nhiều về lĩnh vực tài chính. Nên mình thành lập site goctaichinh.com/ nhằm mục đích chia sẻ các kiến thức tài chính, đầu tư mà mình biết đến với mọi người.
Back to top button