Bảo Trân

Bảo Trân

Mình rất yêu thích các vấn đề trong kinh doanh và tài chính. Mình cũng đã có kinh nghiệm công tác tại ngân hàng trong một thời gian nên muốn chia sẻ thêm kiến thức về tài chính, kinh doanh với mọi người.
Back to top button