Kiến thức đầu tư – Kinh doanh

IRR là gì? Công thức tính IRR và Ý nghĩa của chỉ số này

Một trong những chỉ số quan trọng trong đầu tư là chỉ số IRR. Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư. Nếu bạn đang là một nhà đầu tư hoặc chỉ bị cho ...

Goctaichinh.com
Logo