Vay thế chấp

Vay thế chấp là hình thức vay tiền có tài sản đảm bảo, ưu điểm là vay nhanh và vay được nhiều tiền cũng như có lãi suất thấp.

Back to top button