NPV là gì? Công thức tính và ý nghĩa của chỉ số NPV là gì?

NPV là gì? Công thức tính và ý nghĩa của chỉ số NPV là gì? Cũng như chỉ số NPV có những ưu điểm và nhược điểm gì? Đây là những câu hỏi mà người ta thường đặt ra khi nói đến chỉ số NPV – Giá trị hiện tại ròng. Trong lĩnh vực tài chính, chỉ số NPV được xem là một trong những công cụ hữu ích để đo lường hiệu quả kinh doanh.

Vậy NPV là gì? Bài viết dưới đây goctaichinh.com/ sẽ giúp bạn tổng hợp những kiến thức liên quan đến vấn đề này. Cùng chúng tôi tham khảo ngay sau đây nhé!

NPV (Net Present Value) là gì?

NPV(Net Present Value) là Giá trị hiện tại ròng, được hiểu là chênh lệch giữa tổng các dòng thực thu của dự án. Chênh lệch này đã được qui về mặt bằng thời gian hiện tại. NPV với tổng các dòng chi phí đầu tư của dự án cũng đã được qui về mặt bằng thời gian hiện tại theo một tỉ suất hoàn vốn nhất định.

NPV là gì? Tìm hiểu chi tiết về NPV
NPV là gì? Tìm hiểu chi tiết về NPV

Để xem liệu khoản đầu tư thu được lợi nhuận hay không?. Thì nhà đầu tư tổng hợp các dòng tiền lại. Do giá trị thời gian của tiền khác nhau. Nên mỗi dòng tiền có giá trị nhất định tại mỗi thời điểm. Chính vì thế để tổng hợp các dòng tiền vào và ra, mỗi dòng tiền phải được chiết khấu về một điểm chung trong thời gian.

Chỉ số NPV – Giá trị hiện tại ròng được dùng để thực hiện việc đó. Giá trị hiện tại ròng (NPV) là giá trị của các dòng tiền dự kiến, được chiết khấu cho đến hiện tại. NPV được sử dụng trong việc lập ngân sách vốn và lập kế hoạch đầu tư. Từ đó phân tích khả năng sinh lời của một khoản đầu tư hoặc dự án dự kiến.

Công thức tính NPV là gì?

Ta có công thức tính NPV tại một thời điểm như sau:
Công thức tính chỉ số NPV đối với dòng tiền đều
Trong đó:

 • i : tỷ lệ chiết khấu
 • t : thời gian được tính (thường là năm)

Khi dòng tiền ròng không đồng đều, tức là dòng tiền ròng thay đổi giữa các thời kỳ. Ta có công thức:
Công thức tính chỉ số NPV đối với dòng tiền không đều
Trong đó:

 • Rt : dòng tiền vào tại thời điểm t
 • i : tỷ lệ chiết khấu
 • Co : Chi phí đầu tư ban đầu
 • t : thời gian được tính (thường là năm)

Ý nghĩa của chỉ số NPV là gì?

NPV < 0: Có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng sẽ kiếm được từ nó nhỏ hơn tỷ lệ chiết khấu. Dự án không có hiệu quả – không thể đầu tư.

NPV = 0: Dự án hoặc khoản đầu đó không có lãi hay lỗ. Tức là hoà vốn, có thể đầu tư.

NPV > 0: Thu nhập dự kiến ​​được tạo ra bởi một dự án hoặc khoản đầu tư vượt quá chi phí dự kiến. Nghĩa là đầu tư có hiệu quả.

Giá trị của NPV càng lớn thì dự án càng có hiệu quả. Chỉ tiêu này thỏa mãn yêu cầu tối đa hóa lợi nhuận, phù hợp quan điểm nguồn của cải ròng đ­ược tạo ra phải là lớn nhất.

Ví dụ về chỉ số NPV

Ví dụ một cá nhân đầu tư một chiếc máy ép giá $100 sử dụng trong 3 năm. Dự kiến doanh thu năm đầu tiên là $50. Và $40 trong năm thứ hai. Tiếp theo là $30 trong năm thứ ba. Bằng cách giảm thiểu thời gian nhân viên dùng để ép chanh. Và từ đó, tiết kiệm chi phí thanh toán tiền lương cho bạn.
Tìm hiểu về chỉ số NPV là gì?
Trong trường hợp này, cá nhân hy vọng dòng tiền thu vào sẽ là: $50 trong năm thứ 1, $40 trong năm thứ 2, và $30 trong năm thứ 3. Bên cạnh đó nếu cá nhân không đầu tư mua máy ép mà dùng đầu tư số tiền đó vào thị trường cổ phiếu. Nơi mà cá nhân có thể cảm thấy tự tin rằng khoản đầu tư sẽ đem lại lợi nhuận 4% mỗi năm. Thì như vậy lãi suất tỷ suất chiết khấu sử dụng ở đây là 0,04. Dòng tiền chiết khấu hằng năm như sau:

 • Năm Một: 50 / (1 + 0.04)1 = 50 / (1 .04) = $48.08
 • Năm Hai: 40 / (1 +0.04)2 = 40 / 1.082 = $36.98
 • Năm Ba: 30 / (1 +0.04)3 = 30 / 1.125 = $26.67

Và giá trị của chỉ số NPV cuối cùng của dự án mua máy ép sẽ là: 48.08 + 36.98 + 26.67 – 100 = $11.73

Ưu và nhược điểm của trị số NPV là gì?

Sau khi biết được định nghĩa của chỉ số NPV là gì? Cũng như công thức tính và ý nghĩa của chỉ số NPV là gì? Dưới đây goctaichinh.com/ sẽ tổng hợp một số ưu và nhược điểm của chỉ số này.

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng: Chỉ số NPV về cơ bản xác định giá trị hiện tại của khoản lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư, Do đó nó rất dễ hiểu và là một công cụ ra quyết định tốt.
 • Dễ so sánh: Nhà đầu tư có thể so sánh tính khả thi thông qua chỉ số NPV của các phương án được tính tại cùng một thời điểm. Khi có được chỉ số NPV của nhiều phương án. Thì lúc này nhà đầu tư sẽ chỉ cần chọn phương án có NPV cao nhất. Bởi vì nó sẽ cung cấp nhiều giá trị nhất cho công ty.
 • Có thể dễ dàng tùy chỉnh: Chỉ số NPV có thể tùy chỉnh để phản ánh chính xác các mối quan tâm và nhu cầu tài chính của công ty. Một ví dụ là tỷ lệ chiết khấu có thể được điều chỉnh để phản ánh những điều như rủi ro, chi phí cơ hội và phí bảo hiểm đường cong lợi suất thay đổi đối với nợ dài hạn.

Nhược điểm

 • Khó ước tính chính xác: Để tính toán chỉ số NPV đòi hỏi nhà đầu tư phải biết chính xác tỷ lệ chiết khấu, quy mô của từng dòng tiền và thời điểm xuất hiện của mỗi dòng tiền. Tuy nhiên thông thường thì điều này là không thể xác định.
 • Không tính đến chi phí cơ hội: Chỉ số NPV chỉ hữu ích khi so sánh các dự án tại cùng một thời điểm. Bởi vì nó không hoàn toàn tính đến chi phí cơ hội.
 • Không thể hiện được bức tranh toàn cục: Chỉ số NPV không cung cấp một bức tranh tổng thể về lợi ích hay mất mát khi thực hiện một dự án nhất định.
 • Không tính đến quy mô của dự án: Một ví dụ để mọi người dễ hình dung là giả sử dự án A yêu cầu đầu tư 4 triệu đô để tạo ra NPV là 1 triệu đô. Trong khi dự án B yêu cầu đầu tư 2 triệu đô để tạo ra NPV là 0,8 triệu đô. Nếu quyết định chỉ dựa trên NPV, bạn sẽ nghiêng về dự án A hơn vì nó có NPV cao hơn. Tuy nhiên, thực tế thì dự án B tạo ra nhiều tài sản hơn trên mỗi đô la đầu tư ban đầu.

Lời kết

Như vậy bài viết “NPV là gì? Công thức tính và ý nghĩa của chỉ số NPV là gì?” trên đây đã giúp bạn trả lời những câu hỏi liên quan đến Chỉ số NPV là gì. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Chúc bạn luôn vui khỏe và thành công.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button