Thẻ Mastercard

Thẻ Mastercard là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng thẻ Mastercard

Sử dụng thẻ Mastercard đang trở nên ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Bởi loại thẻ này được tích hợp nhiều tiện ích thanh toán. Bạn có thể dùng thẻ này ...

Mã CVV là gì? Hướng dẫn sử dụng và bảo mật mã số CVV

Mã CVV là 3 chữ số cuối của mỗi thẻ tín dụng được làm ra. Được dùng như một mật khẩu riêng cho mỗi thẻ, 3 chữ số này nằm ở phía mặt sau của thẻ tín ...

Góc Tài Chính
Logo