Kiến thức tài chính

Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế hiện nay

Là một khái niệm quan trọng trong việc đầu tư hiện nay. Tìm hiểu doanh nghiệp để biết được doanh nghiệp này làm ăn lãi lỗ ra sao? Là phần lợi nhuận ban đầu trước khi tính các loại phí thuế khác. Đó là những gì phải biết khi tìm hiểu về lợi nhuận trước thuế.

Đây là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu lại trước khi trừ đi thuế phải đóng cho nhà nước. Và việc xác định được lợi nhuận trước thuế sẽ giúp bạn biết được doanh nghiệp hiện tại đang làm ăn ra sao. Từ đó mà ra quyết định điều chỉnh, hoặc đầu tư, hoặc tìm phương hướng kinh doanh để giảm thuế và tăng lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế hay còn gọi là thu nhập trước thuế (có tên tiếng Anh là Earnings Before Interest and Taxes, viết tắc là EBIT), là số liệu cụ thể để đo lường lợi nhuận mà các doanh nghiệp hay nhà đầu tư thực hiện trước thời điểm thanh toán khoản thuế và lãi vay (nếu có).

Lợi nhuận trước thuế là gì

Có thể được hiểu lợi nhuận trước thuế chính là lợi nhuận mà doanh nghiệp, nhà đầu tư thu được trước khi nộp thuế cho Nhà nước. Chỉ số này thường xuất hiện trên các báo cáo thu nhập giao dịch, lợi nhuận hay thua lỗ.

EBIT có được những nhờ khấu trừ các chi phí từ doanh thu. Từ đó cho ra một kết quả đó là lợi nhuận gộp. Từ thu nhập trên, khấu trừ các khoản chi và sau đó cho ra số thu nhập trước lãi và thuế.

Cách truyền thông CSR hiệu quả

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Như đã đề cập ở trên, chỉ số EBIT đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý các mô hình kinh doanh của các nhà quản trị. Do đó, đây là chỉ số mang ý nghĩa sống còn đối với các nhà đầu tư. Vậy, những ý nghĩa của lợi nhuận trước thuế là gì?

Trước hết, EBIT là con số không được những các công ty lớn tính toán. Mà nó chỉ nằm trong dấu kiểm trong quy trình kế toán. Vì tránh những phát sinh không đáng có. Nên bước này luôn được doanh nghiệp có thể áp vào trong quá trình tính toán và sản xuất. Lợi nhuận trước thuế giúp cho doanh nghiệp giảm trừ được phép rủi ro, tránh khỏi những phát sinh không đáng có.

Thứ hai, lợi nhuận trước thuế là một cơ sở để chủ đầu tư nắm được toàn bộ các chỉ số quan trọng, kết luận đầu tư hay không đầu tư vào doanh nghiệp này và giám sát mô hình vận hành trong nội bộ doanh nghiệp khi quyết định đầu tư. Bởi vì, lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận thực nhận được phép của doanh nghiệp, là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên kết quả đó, người ta mới đánh giá được doanh nghiệp đó kinh doanh có lãi hay không có lãi và lãi bao nhiêu.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp được phép khấu trừ thuế, giảm thuế, miễn thuế nên lợi nhuận sau thuế hoàn toàn có thể sẽ rất cao nhưng sẽ không phải án được phép trực tiếp lãi kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế cũng có ý nghĩa to lớn đối với các nhà phân tích đầu tư và đánh giá sự phát sinh tín dụng.

Lợi nhuận trước thuế đưa ra những số liệu cực kỳ chính xác, giúp quá trình đánh giá của các chuyên gia được những chính xác hơn, hạn chế tối đa sự sai sót.

Cách tính lợi nhuận trước thuế chính xác nhất

Sau khi đã hiểu được về như thế nào là lợi nhuận trước thuế cũng như những vai trò quan trọng của nó. Chúng ta tiến hành tìm hiểu công thức tính chỉ số này chính xác nhất. Vậy làm thế nào để tính được phép lợi nhuận trước thuế?

Để hoàn toàn có thể tính được lợi nhuận trước thuế, sau khi tổng hợp các thông tin về tình hình kinh doanh bộ phận kế toán sẽ cần làm theo quy trình như sau:

Bước 1: Tính tổng doanh thu

Việc đầu tiên cần làm đó làm tính toán tổng lợi nhuận bằng cách lấy nguồn tổng doanh thu của doanh nghiệp khấu trừ các khoản chi phí của sản phẩm bán ra. Công thức cần dùng đó là:

Tổng lợi nhuận = Tổng doanh thu – giá vốn bán hàng của doanh nghiệp.

Trong đó giá vốn bán hàng bao gồm các thông số: Chi phí sản xuất; chi phí vận chuyển; giá vốn; các khoản chi phí phát sinh theo các hoạt động của công ty.

Sau lấy tổng doanh thu định kỳ của một tháng kinh doanh trừ đi các khoản chi phí của sản phẩm bán ra. Bộ phận kế toán sẽ có được số liệu cụ thể về lợi nhuận trước thuế thông qua các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2: Tính các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động thường ngày của doanh nghiệp

Bước tiếp theo, kế toán viên cần phải tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp, đây là những khoản chi phí phát sinh không theo kế hoạch của doanh nghiệp… Từ đó ta có công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng lợi nhuận – Chi phí phát sinh hàng ngày.

Những khoản chi phí này cần phải là những khoản phát sinh từ các hoạt động vận hành cần thiết của doanh nghiệp. Sau khi đã tổng hợp số liệu và hoàn thiện xong các bước xác định chi phí thì ta mới có thể được xác định chính xác lợi nhuận trước thuế từ đó hoàn toàn có thể xác định đúng về tình trạng lãi, lỗ của doanh nghiệp.

Ví dụ cách tính lợi nhuận trước thuế

Để hoàn toàn có thể hiểu một cách chi tiết hơn, chúng ta hãy cùng phân tích một ví dụ:

Doanh nghiệp B có tổng doanh thu trong quá trình kinh doanh là 5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp A đã mua sản phẩm từ công ty Y với tổng số tiền là 4 tỷ. Chi phí vận chuyển kho hàng của công ty Y về kho hàng của doanh nghiệp B là 500 triệu. Chi phí thuê nhân viên và chi phí thuê địa chỉ tổng là 1 tỷ. Chi phí vận chuyển từ kho hàng đến cho cá nhân là 200 tr. Chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh là 100tr.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp A là:

5 tỷ – (4 tỷ + 1 tỷ + 500tr + 200tr) – 100tr = – 800tr

Như vậy, doanh nghiệp B đang kinh doanh lỗ.

Qua chỉ số EBIT, ta hoàn toàn có thể đánh giá được phép hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một chu kì.

Tìm hiểu thêm về NPV là gì

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trước thuế trong kinh doanh

Việc đánh giá lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp sẽ được xem xét dựa trên các chỉ tiêu sau:

  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Đây là các khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: giá thành các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ.Lợi nhuận trước thuế là phần khá quan trọng trong kinh doanh
  • Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Là các khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu, chi phí của những công việc liên quan đến tài chính cũng như thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.
  • Lợi nhuận từ các hoạt động khác: Là các khoản chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động kinh doanh khác nhau, các khoản thuế gián thu phải nộp theo quy định của pháp luật trong kỳ kinh doanh.

So sánh lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về lợi nhuận trước thuế. Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt của chỉ số này so với chỉ số lợi nhuận sau thuế.

Lợi nhuận sau thuế còn có tên gọi khác là lãi ròng hoặc lợi nhuận ròng, là kết quả cuối cùng thu được những khi chúng ta lấy phần doanh thu của công ty/ doanh nghiệp trừ đi những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông thường thì sau khi hoàn thành một năm kinh doanh buôn bán, các công ty/ doanh nghiệp sẽ phải tổng hợp số liệu và báo cáo tài chính, tiến hành quyết toán thuế và đóng các khoản thuế TNDN cho phía nhà nước. Phần lợi nhuận thu được phép còn lại sau khi đã quyết toán xong và đã đóng đầy đủ các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp chính là lợi nhuận sau thuế.

Vào cuối năm thì các cổ đông sẽ được phép nhận % cổ tức từ lợi nhuận này, đồng thời họp ban hành các quỹ đầu tư kinh doanh cho năm sau, điều này còn tùy thuộc vào nội quy, điều lệ của từng công ty, doanh nghiệp.

Nếu dựa theo định nghĩa thì chúng ta sẽ có cách tính lợi nhuận sau thuế như sau:

Phần lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – tổng chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất – tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên thực tế, thì chúng ta sẽ dựa theo công thức tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế = Tổng toàn bộ doanh thu – (30% tiền đầu tư hoạt động + 10%VAT) – 20% số tiền đóng thuế TNDN.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế là hai chỉ số rất được phép để ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Hãy cùng so sánh những điểm khác nhau và giống nhau giữa hai chỉ số này:

Bảng so sánh

Cả lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều là các chỉ số thể hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh

Tuy nhiên, giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế có sự khác nhau, chi tiết thể hiện ở bảng sau:

Có được những chia lợi nhuận trước thuế không?

Hiện nay, pháp luật không có quy định bắt buộc phải chia lợi nhuận sau thuế cũng không có quy định không được những chia lợi nhuận sau thuế. Do đó, các doanh nghiệp có thể thực hiện chia lợi nhuận trước thuế.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận chưa trừ đi các khoản thuế với cơ quan thuế nên các doanh nghiệp cần phải kê khai đúng lợi nhuận trước thuế và tính đúng phần thuế phải nộp và các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác để có căn cứ chia lợi nhuận.

Trong các doanh nghiệp, công ty đang hoạt động, thường chia lợi nhuận sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế và các chủ thể khác.

Việc chia lợi nhuận khi chưa tính thuế có thể được dẫn đến sai sót và việc lấy lại lợi nhuận từ các chủ thể cũng có thể được có khó khăn, chậm lấy lại hoặc có nhiều điều kiện không thể lấy lại được phép dẫn đến việc thất thoát khoản tiền đáng kể cho doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Phong Banker

Mình là Phong Banker, mình đã từng làm việc tại các đơn vị tài chính và ngân hàng hơn 3 năm. Mình cảm thấy rằng nhiều người vẫn chưa am hiểu nhiều về lĩnh vực tài chính. Nên mình thành lập site goctaichinh.com nhằm mục đích chia sẻ các kiến thức tài chính, đầu tư mà mình biết đến với mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button