Vốn lưu động ròng là gì? Công thức tính vốn lưu động ròng

Với những ai đang kinh doanh chắc hẳn sẽ biết đến vốn lưu động ròng. Đây là một thuật ngữ kinh tế mà khi làm kinh doanh cần phải tìm hiểu để có thể xác định vòng vốn. Từ đó có thể xác định nguồn vốn của doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì hoạt động công ty.

Việc điều chỉnh vốn lưu động rồng có thể giúp giảm áp lực tài chính lên doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy phát triển và thu hút đầu tư.

Vốn lưu động ròng là gì?

Vốn lưu động ròng là giá trị khoảng chênh lệch giữa nguồn vốn thường xuyên đối với tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn. Nguồn vốn thường xuyên là nguồn vốn của chủ sở hữu hoặc nợ dài hạn khác mà doanh nghiệp có thể sử dụng trong một thời gian lâu hơn một năm.

"vốn lưu động ròng

Trong đó.

  • Tài sản cố định(TSCĐ) là loại tài sản thường được dùng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như máy móc, thiết bị, nhà máy…
  • Tài sản đầu tư dài hạn(TSDH) là loại tài sản không tham gia vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nhưng lại có khả năng sinh ra lợi nhuận như bất động sản, trái phiếu.
  • Còn nguồn vốn thường xuyên là nguồn vốn từ chủ doanh nghiệp hoặc một khoản nợ dài hạn nào đó có thể sử dụng trong thời gian dài(1 năm).

Công thức tính vốn lưu động ròng

Bạn cần nên tính ra giá trị vốn lưu động ròng để có thể xác định nguồn vốn trong doanh nghiệp có đủ để duy trì hoạt động không. Tránh tình trạng bị áp lực tài chính khi thiếu vốn.

Công thức tính vốn lưu động ròng là:

Vốn lưu động ròng = Nguồn vốn thường xuyên – (TSCĐ + TSDH).

Ở đây thì bạn cần xác định rõ các giá trị của nguồn vốn thường xuyên và TSCĐ và TSDH. Từ đó có thể tính ra được giá trị. Giá trị này sẽ có ý nghĩa vai trò quan trọng trong đánh giá tình hình kinh doanh.

Ý nghĩa của vốn lưu động ròng

Khi áp dụng công thức để tính ra vốn lưu động ròng. Bạn sẽ có được 1 giá trị cụ thể. Với giá trị này bạn có thể xác định được một số thông tin quan trọng trong doanh nghiệp.

Nếu VLĐR dương

Trong trường hợp vốn lưu động ròng dương có nghĩa là > 0. Điều này chứng tỏ rằng nguồn vốn của bạn đủ để chi trả cho các khoản về tài sản cố định và tài sản đài hạn. Và còn dư để đầu tư các phần khác trong doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp bạn không phải chịu áp lực tài chính.

Nếu VLĐR âm

Ngược lại nếu vốn lưu động ròng âm của bạn bé hơn 0 thì chứng tỏ doanh nghiệp của bạn đang chịu áp lực tài chính. Vì nguồn vốn không đủ chi trả các TSCĐ và TSDH. Điều này doanh nghiệp bạn cân tìm thêm các nguồn vốn khác như vay thêm tiền.

Nếu VLĐR bằng 0

Nếu như việc vốn lưu động ròng = 0 thì chứng tỏ rằng doanh nghiệp của bạn đang có khả năng chi trả các khoản chi phí về tài sản cố định và tài sản dài hạn.

Doanh nghiệp cần làm gì để tăng vốn lưu động ròng

Như trên thì bạn có thể hiểu được rằng nếu tăng giá trị vốn lưu động ròng sẽ có thể hạn chế áp lực tài chính cho doanh nghiệp. Nhưng điều này cũng tùy vào khả năng của chủ doanh nghiệp trong nguồn vốn.

Còn nếu như việc trong nguồn vốn của bạn ít. Thì nên cân nhắc bổ sung thêm từ việc thu hồi các khoản cho vay của doanh nghiệp. Nhanh chóng thu hồi để bổ sung nguồn vốn của bạn. Hạn chế tình trạng việc thiếu vốn sẽ khiến hoạt động kinh doanh ì ạch, kém phát triển.

Như vậy là goctaichinh.com/ đã tổng hợp các thông tin về vốn lưu động ròng. Từ đó giúp bạn có cái nhìn tốt hơn về nguồn vốn này. Từ đó có cách điều chỉnh phù hợp để đem đến lợi nhuận tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button